Llety

Mae gan y Gelli Gandryll a'r ardal gyfagos westai, tai Gwely a Brecwast, bythynnod gwyliau a meysydd gwersylla mewn mannau sydd ymhlith y mwyaf godidog yn y DG.

Gall llety fod yn brin yn ystod deg diwrnod yr Ŵyl ac mae llawer o ystafelloedd yn cael eu harchebu flwyddyn ymlaen llaw - mae hi bob amser yn werth bwcio mewn da bryd, felly. Ond mae yna welyau i'w cael bob amser ac mae yna feysydd pebyll rhagorol o fewn tafliad carreg i safle'r ŵyl.

Visithay.co.uk yw gwasanaeth llety swyddogol ac asiant archebu Gŵyl y Gelli ac mae'r gwasanaeth hwnnw wedi disodli ein gwasanaeth Dod o Hyd i Wely. Mae Visithay yn cynnig cyfoeth o wybodaeth am y Gelli a'r ardal gyfagos ac fe fydd Sarah yn barod iawn i'ch helpu chi wrth i chi wneud ymholiadau. E-bostiwch info@visithay.co.uk, ffoniwch Sarah ar 07375 396 748 neu cliciwch fan hyn i weld yr hyn sydd ar gael.

Fel arall, rhowch gynnig, da chi, ar westai a mannau gwersylla ein noddwyr. Maent yn rhagorol bob un.

Gwersylla

Gwersylla yn Tangerine Fields

www.tangerinefields.co.uk

Tangerine Fields Hay Festival camping

Borders Hideaway, cyfleusterau carafán a gwersylla moethus - 3 milltir o safle'r Ŵyl.

bhhhp.co.uk 
01497 820 156

Gwersylla hunan-osod, taith gerdded fer o safle'r Ŵyl

training-activities.co.uk/hayfestival 
01497 820 426

Gwersyll Castell y Sipsi, dwy funud ar droed o safle'r Ŵyl

gypsycastlecamping.co.uk/
07780 974 151

Gypsy Castle Camping, Hay-on-Wye
Glamping Wales, Hay-on-Wye

Fred's Yurts

yurtevents.co.uk/event-bookings/hay-festival-accommodation 
Rhif ffôn 07852 333 007

Fred's Yurts at Hay Festival 2019

B&Bs

The River Café, Glasbury
www.wyevalleycanoes.co.uk

The Rhydspence Inn
www.rhydspence.com

Self Catering

Brecon Beacons Holiday Cottages
www.breconcottages.com

Wales Cottage Holidays
www.walescottageholidays.co.uk

Gwasanaethau Gwybodaeth i Dwristiaid

  • Y Gelli Gandryll – 01497 820 144
  • Talgarth – 01874 712 226
  • Aberhonddu – 01874 622 485
  • Crughywel – 01873 812 105
  • Henffordd – 01432 370 514
  • Kington – 01544 230 778