Cwmpawd Gŵyl y Gelli

Os ydych chi rhwng 16 a 25 oed, gallwch ymuno â Hay Compass ar-lein a chael mynediad i gyfoeth o adnoddau rhad ac am ddim wedi'u creu'n benodol i fyfyrwyr, gan gynnwys Hay Levels, ffilmiau byrion i fyfyrwyr Safon Uwch, a mynediad am ddim i'r Hay Player, sydd yn llawn ffilmiau a chlipiau sain gan rai o awduron mwyaf y byd.

Bob haf, mae Gŵyl y Gelli yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau a gweithdai i oedolion ifanc a myfyrwyr, a lleoliad arbennig i fyfyrwyr: Hay Compass. Gallwch hefyd gael gafael ar docynnau am ddim i ddigwyddiadau Gŵyl y Gelli.

Cofrestru gyda Hay Compass

DIGWYDDIADAU

Mae rhaglen Gŵyl y Gelli yn cynnwys dwsinau o ddigwyddiadau #HayYA - gweler y manylion yn llawn fan hyn. Mae Hay Compass yn rhaglen o ddigwyddiadau i oedolion ifanc yn benodol. Dilynwch #HayYA i weld digwyddiadau dyddiol Hay Compass a gyflwynir gyda phartneriaid mewn prifysgolion. Mae’r rhain yn cynnwys sesiynau ar bynciau Lefel A ac ystyriaeth o faterion myfyrwyr yn amrywio o fathemateg i iechyd meddwl. Ymunwch â sgyrsiau 'How I Got Here' yng nghwmni siaradwyr Gŵyl y Gelli, a sesiynau wedi'u rhaglennu a'u cyflwyno gan bobl ifanc i bobl ifanc. Mae Gŵyl y Gelli yn gweithio gyda myfyrwyr o Goleg Chweched Dosbarth Henffordd a Choleg Celfyddydau Henffordd ac â myfyrwyr o bob cwr o Gymru trwy gyfrwng Prosiect y Bannau. #HayYA

HAY COMPASS AR-LEIN

Mae Hay Compass yn ofod i bobl ifanc hŷn a myfyrwyr ac yn llawn o ysbrydoliaeth a syniadau newydd. Cofrestrwch fan hyn i gael yr holl newyddion diweddaraf, tocynnau am ddim i ddigwyddiadau'r Ŵyl ac adnoddau ar-lein am ddim, gan gynnwys Hay Levels a'r Hay Player. Byddwch hefyd yn cael clywed am gyfleoedd fel Prosiect y Bannau ac Academi'r Gelli.

PROSIECT Y BANNAU GŴYL Y GELLI

Mae Prosiect y Bannau yn gynllun preswyl a gynhelir yn ystod Gŵyl y Gelli i bobl 16–18 oed sy'n ymddiddori mewn ysgrifennu creadigol a chyfathrebu syniadau. Mae'n cynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr o Gymru weithio gydag awduron a newyddiadurwyr mewn awyrgylch ysgogol. Bydd yna weithdai, trafodaethau a digwyddiadau'n archwilio'r cysylltiadau cryfion rhwng amgylchedd, tirwedd, celfyddyd a llenyddiaeth. Gwahoddir myfyrwyr Prosiect y Bannau i ymuno â Chyngor Ieuenctid Gŵyl y Gelli.

ACADEMI'R GELLI

Mae Academi'r Gelli yn cynnig cyfleoedd rhagorol am brofiad gwaith i fyfyrwyr ym meysydd ffotograffiaeth, newyddiaduraeth, rheoli celfyddydol, ffilm, a'r wasg a marchnata. Yn agored i bobl ifanc 18-25 oed ledled y wlad, byddwch yn gweithio gyda thîm eang o olygyddion, gwneuthurwyr ffilm a ffotograffwyr, ac yn derbyn hyfforddiant penodol ym mhob maes. Byddwch yn derbyn tystysgrif ar ôl cwblhau'r rhaglen ac fe fyddwch yn gallu ymuno â chynllun mentora wedi hynny er mwyn datblygu eich gyrfa yn y diwydiannau creadigol.

Cefnogir Cwmpawd Gŵyl y Gelli gan Sefydliad Gŵyl y Gelli