GWYL Y GELLI Rhaglen Penwythnos y Gaeaf 2016

Croeso i Gwyl y Gelli

Croeso i Benwythnos y Gaeaf a dechrau'r Adfent yn Y Gelli. Pa un ai ydych yn dod atom am y tro cyntaf neu'r trydydd tro ar ddeg, fe gewch chi rannu straeon, cerddoriaeth a chwmni gwych, a mwynhau cynhesrwydd gaeafol ac ysbryd llawen yr wyl.

LLYFRAU

Mae pob o'n hawduron yn ddifyr ac ardderchog ac fe fydd eu llyfrau'n anrhegion Nadolig perffaith. Gall gwasanaeth Llyfrau Gwyl y Gelli ddarparu copïau wedi eu llofnodi os na fyddwch yn gallu ymuno â ni yn bersonol. Ffoniwch 01497 822 629 i drefnu.

SIÔN CORN

Piciwch draw i Siop Lyfrau Richard Booth ar ddydd Sadwrn 26 Tachwedd, rhwng 12 a 3pm, i gwrdd â Siôn Corn yn ei Groto.

GOLEUADAU NADOLIGAIDD Y GELLI

Bydd y goleuadau'n cael eu cynnau am 7pm ar ddydd Gwener 25 Tachwedd. Bydd corau lleol yn canu a bydd yna win cynnes a mins peis. Bydd y siopau hefyd ar agor yn hwyr i werthu danteithion Nadoligaidd arbennig.

GWYL FWYD Y GELLI

Ar ddydd Sadwrn 26 Tachwedd, rhwng 10am a 4pm, cynhelir Gwyl Fwyd y Gelli yn Sgwâr y Farchnad - bydd yn cynnwys mwy na 40 o stondinau, cerddoriaeth a chrefftau masnach deg yn y Farchnad Fenyn. Bydd yna wledd o gynhyrchion lleol blasus i chi eu blasu a'u prynu, a digon o anrhegion Nadolig er mwyn i chi achub y blaen ar y siopa ’Dolig!

GAEAF 'VINTAGE' Y GELLI 2016

Ar ddydd Sul 27 Tachwedd, rhwng 10.30 a 4pm, byddwn yn croesawu ecstrafagansa dillad a gwisgoedd i Sgwâr y Farchnad. Bydd y Farchnad Gaws a'r Farchnad Fenyn hefyd yn cynnig detholiad ardderchog o stondinau 'vintage' a retro. Gwisgwch eich dillad gorau a manteisiwch ar y cyfle i ychwanegu at eich detholiad 'vintage' ar gyfer tymor y partïon!

GWYL Y GELLI 2017

Cynhelir 30ain Gwyl y Gelli rhwng dydd Iau 25 Mai a dydd Sul 4 Mehefin.

Diolch diffuant i bob un sydd wedi gweithio mor galed i sicrhau llwyddiant y penwythnos hwn.

Holl hwyl yr wyl i chi i gyd,


Andy Fryers a thîm Gwyl y Gelli
Swyddfa Docynnau 01497 822 629

Croeso y Gwyl y Gelli
Gwyl y Gelli