Llety

Mae gan y Gelli Gandryll a'r ardal gyfagos westai, tai Gwely a Brecwast, bythynnod gwyliau a meysydd gwersylla mewn mannau sydd ymhlith y mwyaf godidog yn y DG.

Gall llety fod yn brin yn ystod deg diwrnod yr Ŵyl ac mae llawer o ystafelloedd yn cael eu harchebu flwyddyn ymlaen llaw - mae hi bob amser yn werth bwcio mewn da bryd, felly. Ond mae yna welyau i'w cael bob amser ac mae yna feysydd pebyll rhagorol o fewn tafliad carreg i safle'r ŵyl.

visithay.co.uk Visithay.co.uk yw gwasanaeth llety swyddogol ac asiant archebu Gŵyl y Gelli ac mae'r gwasanaeth hwnnw wedi disodli ein gwasanaeth Dod o Hyd i Wely. Mae Visithay yn cynnig cyfoeth o wybodaeth am y Gelli a'r ardal gyfagos ac fe fydd Sarah yn barod iawn i'ch helpu chi wrth i chi wneud ymholiadau. E-bostiwch info@visithay.co.uk, ffoniwch Sarah ar 07375 396 748 neu cliciwch fan hyn i weld yr hyn sydd ar gael.

visithay

Fel arall, rhowch gynnig, da chi, ar westai a mannau gwersylla ein noddwyr. Maent yn rhagorol bob un.

Gall ymwelwyr gysylltu hefyd â'r Gwasanaethau Gwybodaeth i Dwristiaid yn y mannau canlynol:

  • Y Gelli Gandryll – 01497 820 144
  • Talgarth – 01874 712 226
  • Aberhonddu – 01874 622 485
  • Crughywel – 01873 812 105
  • Henffordd – 01432 268 430
  • Kington – 01544 230 778

Gwersylla

Gwersylla yn Tangerine Fields
www.tangerinefields.co.uk

Tangerine Fields Hay Festival camping

Gwersyll Pillow yn Nôl Gwy
pillow.co.uk
01666 504 601

Camping by Pillow Wye Meadow Hay Festival
Camping by Pillow Wye Meadow Hay Festival

Borders Hideaway, cyfleusterau carafán a gwersylla moethus - 3 milltir o safle'r Ŵyl.
bhhhp.co.uk
01497 820 156

Gwersylla hunan-osod, taith gerdded fer o safle'r Ŵyl.
training-activities.co.uk/hayfestival
01497 820 426

Gwersyll Castell y Sipsi, dwy funud ar droed o safle'r Ŵyl
gypsycastlecamping.co.uk/
07780 974 151

B&Bs

Kilverts
www.kilverts.co.uk

The Rhydspence Inn
www.rhydspence.com

The River Café, Glasbury
www.wyevalleycanoes.co.uk

Self Catering

Brecon Beacons Holiday Cottages
www.breconcottages.com

Wales Cottage Holidays
www.walescottageholidays.co.uk